Thông báo tới Quý Khách Hàng trường hợp nhân sự đã không còn làm việc tại Hyundai Hải Phòng

Thông báo tới Quý Khách Hàng
Trường hợp nhân sự đã không còn làm việc tại Hyundai Hải Phòng

Vũ Khắc Trường
Vũ Khắc Trường

Tên: Vũ Khắc Trường
Ngày sinh: 20/12/1992
SĐT: 0983743209
HKTT: Số 2, Lô 92 Tam Bạc, Phạm Hồng Thái, HP
Xin thông báo để Quý khách hàng biết trường hợp nhân sự trên đang làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động tại Hyundai Hải Phòng. Vì vậy, để tránh việc giao dịch mượn danh nghĩa công ty, chúng tôi xin thông báo để quý khách hàng biết về trường hợp trên

0824.742.742

So sánh